BÁNH TRÁNG SATE TẮC MUỐI

15.000

Bánh tráng muối sate tắc muối có thành phần gồm bánh tráng rìa phơi sương, sa tế, muối nhuyễn tôm, trái tắc.